5 tips bij het maken van op maat software
Digitale tools krachtig en efficiënt inzetten

Regelmatig krijgen we de vraag wat belangrijk is in het ontwikkelen van digitale tools. We zetten alvast onze top 5 in de kijker.


Embrace the chaos

In de industrie 4.0 is chaos de norm geworden. Iedereen heeft zijn eigen device, internet is overal voorhanden en de sociale media is de normale gang van zaken. Wat moet je als bedrijf doen met deze ontwikkeling? Je wilt niet achterblijven, maar budgetten om de nieuwe Facebook of Uber te worden heb je niet. Omarm te chaos. Ze is er en ze zal alleen maar vergroten. Het is een verschuiving inherent aan de verschuiving van een gecentraliseerde naar meer gedecentraliseerde organisaties en bedrijven.

Bij het ontwikkelen van op maat software is het dan ook belangrijk dat dit op meerdere apparaten werkt.

Why is key

Een nieuwe digitale tool moet een enabler zijn om je doelstellingen te bereiken, het is nooit een doel op zich. Het antwoord op de vraag ‘Waarom deze tool’ is dan ook de sleutel om elk project te doen slagen. Welk pijnpunt wil je oplossen? Waar wil je efficiëntie behalen? Wie is je doelgroep, klanten, collega’s, leveranciers? Stel open vragen en probeer te achterhalen wat frustratie oplevert, zonder dat de ‘hoe’ ingevuld wordt. Van zodra dat helder is, kan je duidelijk de redenen bepalen waarom je wat wilt bereiken en je eindresultaat daarop afmeten.

Duidelijke redenen en kristalheldere doelstellingen zijn het perfecte meetinstrument om steeds te bepalen of je in je opzet slaagt.

I wish..

Van zodra je alle wensen en verwachtingen hebt opgelijst, is het tijd om te bepalen wat écht belangrijk is en wat wenselijk is. Programmeurs kunnen dan mee nadenken welke zaken je het meeste efficiëntie opleveren. Zaken die wenselijk zijn, maar moeilijk te programmeren, kan je dan achterwege laten. Programmeren is arbeidsintensief, dus zorg dat je budget realistisch is.

Bepaal op voorhand je budget en wat je daarvoor zeker verwacht, wat wenselijk is en welke functionaliteiten op je wenslijst staan, zodat je binnen je budget en timing een haalbaar resultaat kan realiseren.

Spaghetti, no thank you

Een programma dat met haken en ogen aan elkaar hangt, noemen we spaghetticode. Elk degelijk softwareprogramma vertrekt van een goede structuur, zoals dat bij het bouwen van een huis ook zo is. Dat zorgt ervoor dat als er later extra wensen zijn of er aanpassingen moeten gebeuren, het programma de mogelijkheden biedt om die aanpassingen ook te doen, zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen. Je softwareprogramma is op deze wijze future proof, evolueerbaar, onderhoudbaar en onafhankelijk van een ontwikkelaar.

Zorg ervoor dat je programmeur duidelijk is in welke taal hij/zij programmeert, hoe je programma is opgebouwd en of je mag verwachten of daar later al dan niet makkelijk aan bijgebouwd kan worden.

Howdy, cowboy, you’re too good to be true

Als iets te goed klinkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. In IT is alles mogelijk, alles is te programmeren, maar daar staan ook de nodige budgetten tegenover. Programmeren is als het bouwen van een huis, ook daar kom je onverwachte zaken tegen of veranderen je wensen. Het is dan ook belangrijk dat je een betrouwbare partner kiest. Iemand waar je mee kan overleggen en zoeken naar oplossingen wanneer dat nodig is. Een vast aanspreekpunt hebben dat bereikbaar en aanspreekbaar is, is daarbij key. Als de roulatie van programmeurs te groot is, verlies je ook de knowhow.

Even belangrijk als een goede technische programmeur is weten en voelen dat je kan samenwerken, dat wat je beoogt begrepen wordt en je daar ook terecht kan nadat je softwareprogramma opgeleverd is.

5 tips bij het maken van op maat software

ons kantoor

HolonCom bv
Diksmuidelaan 95
2600 Antwerpen-Berchem

+32 3 440 41 96IT zonder zorgen met eenvoudige en betrouwbare oplossingen. De basis van IT ondersteuning is MyDesk waarbij je bureaublad overal beschikbaar is op een beveiligde computer, allemaal aan vaste prijzen. Hardware, ondersteuning van je kantoor, advies en bedrijfsspecifiekesoftware zijn optioneel. Daarnaast verzorgen we telefonie, maken we websites en helpen we je bij je software project